..NÊN ĐI..GIỘI CẦU !

 

 ..NÊN ĐI..GIỘI CẦU !

 .

 

 

 

 

 

                    ( SƯU TẦM từ BỜ-LÓC CHÈNG ĐÉC )