CHÂN DUNG MỘT HUYỀN THOẠI ....

 

                             

          

 

         CHÂN DUNG MỘT HUYỀN THOẠI

 

                  
 

 

                            

 

               

 

                

 

                                            

 

          

 

 

           

 

           

                  CHÚC MỪNG HUYỀN THOẠI

CHÚC MỪNG CẬU BÉ VÀNG

 

                                      
 

               

 NẾU BẠN PHÁT HIỆN (được) ĐIỀU LẠ KỲ nơi TẤM ẢNH (của các chiên gia photoshop) NÀY... BẠN CHẮC CHẮN LÀ FAN CỦA MARADONA .....

 

 

 

 

Hà My

Trời Trời Trời...
Đã đi ngủ rồi mà thấy bài của anh hấp dẫn quá lại ráng coi chút rồi cừoi chút....
Cảm ơn ông anh tốt bụng...
Chúc anh ngày mới bình an và nhiều niềm vui.
HM