Xuồng qua phố em buồn không ?

 

                  PHỐ NGẬP

 

 

 

…Nhắn nhau nếu mai về qua Nhớ khi nước lên thành sông

Xuồng qua phố em buồn không ? ...Cười như mếu không ? … Hỡi phố đau lòng ! 

 

                       


Ảnh: Bữa ăn tối ngày 31.10.2008 của một bé gái ở khu Trần Quý Cáp chỉ có 1 ổ bánh mì không.

Nước ngập sâu khắp nơi khiến thực phẩm hết sức kham hiếm trong những ngày này. (Na Sơn)  

 

 ***

...Thật là may nếu mưa thêm dăm ngày

Thì cả nước biết em trôi về mô

Là chìm hết thênh thang năm cửa ô

Ai chống xuồng nghêu ngao “..Hà nội phố ..” ?

Ngập một mét kìa ô tô xin chào

Ngập mét hai .. đưa xe lên xuồng thôi

Anh suýt đói : mì tôm lên ào ào

Vào bờ-lóc thấy em đang ngồi phao….

Nhưng sau đây

Mình gom những kinh nghiệm trao cho nhau

Trao cho ai.. ở trong phố sâu bị ngâm hơi lâu !

Rồi trao tới Quan của ta …

Dặn khi muốn xây đô thị to

Thì xin xây cho đường thoát ..nước !!

…Nhắn nhau nếu mai về qua

Nhớ khi nước lên thành sông

Xuồng qua phố em buồn không ?

Cười như mếu không ?

… Hỡi phố đau lòng !

 

 

                                        [ CHÈNG ĐÉC 11.2008 ]  

 

 CHÚC HÀ NỘI MAU VƯỢT QUA NGÀY KHÓ

.