cuối TUẦN ...nghe bản Nhạc TưNG

                                  

                              Cui T U N

 

             nGhe BảNHẠc t ư NG

 

 

 

 

 [ bài dưới đây là do ca sỹ BẢO YẾN trình bày ]

 

 

                                                                    

   kh ô NG  Nghe T UN G 

QUá  cHng   ..bẠN  ơI !

Thanh Hoàng

Vui quá ông Tèo ơi. Bài hát nghe vui tai mấy tấm hình xâm xem cũng vui mắt luôn. Hi hi cám ơn nhé.