cuối TUẦN ...nghe bản Nhạc TưNG

                                  

                              Cui T U N

 

             nGhe BảNHẠc t ư NG

 

 

 

 

 [ bài dưới đây là do ca sỹ BẢO YẾN trình bày ]

 

 

                                                                    

   kh ô NG  Nghe T UN G 

QUá  cHng   ..bẠN  ơI !

Thanh Hoàng

Vui quá ông Tèo ơi. Bài hát nghe vui tai mấy tấm hình xâm xem cũng vui mắt luôn. Hi hi cám ơn nhé.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7986','it4ufaae1gcfgt2poj8lc5sgl7','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-21 12:32:06','/a112355/cuoi-tuan-nghe-ban-nhac-tung.html')