MONG RỒI SẼ LẠI GẶP SAU

.

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 

__________________NGUYỄN VĂN TÈO

chuyển về tá túc ở nhà bà Ngoại ĐỊA CHỈ  : 

 

 

   http://blog.timnhanh.com/tieugiaochi


...MONG RỒI SẼ LẠI GẶP SAU

RÓT THƠ MÚP CHÉN CHIA NHAU NỤ CƯỜI

MONG RỒI GIỮA NHỮNG VỆT ĐỜI

DỪNG XE KỂ CHÚT RONG CHƠI TÌNH NGƯỜI

 

 

 

 

_______________________________________ NGUYỄN VĂN TÈO  Kính báo ! _____________

 

 

 

 

 

namkts57

Tết sắp đến rồi kính chúc gia đình Anh Chị một năm mới đầy sức khỏe an khang thịnh vượng.
Anh Tèo ơi từ lâu rồi đã ngờ tieugiachi là anh nhưng qua đó để còm không thể gửi đi được. Chúc anh vui.