XĂNG VỌT BẤT THƯỜNG ..

 

 

Tình ơi xăng vọt bất thường

còn thương ta cứ chung đường đón đưa

duyên ta đội nắng dầm mưa

lẽ nào không đủ cho vừa .. giá xăng ?!

 
( thơ : Tiếu GIAO CHỈ ) 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7986','fi817gdrer58h63pa9ddvfgse6','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-21 13:28:44','/a81967/xang-vot-bat-thuong.html')