...vui cười ..thư giãn ..tẩm bổ cuối tuần ...

 

 

..VUI CƯỜI ..TGIÃN...

TM BCUỐI TUN ...

 

 

 

 

Sau khi qua đời một nhóm đàn ông được lên

thiên đàng. Thượng đế bèn gọi họ lại và nói :

- Các ngươi hãy chia ra làm 2 nhóm nhóm

sợ vợ đứng bên tay phải nhóm không sợ vợ

đứng bên tay trái !

Thượng đế vừa dứt lời tất cả liền chạy sang phía

bên phải. Duy nhất chỉ có một người đứng phía

bên trái. Sau vài giây ngạc nhiên Thượng đế nói :

- Vậy ra là ngươi không sợ vợ !.. Có bí quyết gì

ngươi hãy nói cho mọi người nghe đi !

Người đàn ông nọ trả lời :

- Chẳng có bí quyết nào cả. Ở nhà vợ con nó

bảo rằng: " Chỗ nào tụ tập đông người... CẤM !"