vui ..cười.. THƯ ...GIÃN GIẢI.. Lao ...Tẩm Bổ ....

 ----------------------------$ $ $-------------------

  ..VUI CƯỜI ..THƯ GIÃN...

GIẢI LAO ...TẩM Bổ ...

$ $ $ $ $ $ -------------------------------------------


 CÒN GÌ TÌNH TA

 
Tình tang nhón nhén đàn buông

Nàng ngóc đầu dậy hỏi luôn “ Con gì ? ”

Ngẩn ngơ chữa thẹn chàng “ Hì !”

Đàn ta duyên hẩm thôi thì chơi tiêu !

… Trăng về gió đẩy hiu hiu

Tựa lưng vào cổng chàng liều buông hơi

Tiêu buồn - quả có chơi vơi

Khiến cho con mực ới ời khóc theo …

Chàng ngưng nó lại kì kèo

Dường như còn muốn họa theo trọn bè

Bấy lâu cố nín sau hè

Nàng giờ " hô hố " vàng hoe răng cười !

… Nín re - tái lặng cả người

Quẳng tiêu sầu nặng rụng rời chân đi

Ôi đàn thảm ! Ôi tiêu bi !

Trương Chi không giúp còn gì tình ta !!

 

 

 

 

hehehe ...