TRung thu NHẬU với vần U

 

         TRung thu  NHẬU với vần  U

 

             

 

                                

 

                              

 

         

        
 

 . . . . . . . . 

 

             

 

 

          [ TIếU GIAO CHỈ  .   SAIGON  . 2008 ]

        
 

 

 

 

Thanh Tịnh

Trung thu phải Tunịnh bà ch
Nếu không thua đ cái vụ ng
Lộn xộn nghe ca và phải thức suốt đêm đó!

HÀ MY

Cảm ơn anh Thật nhiều . Em cứ cười 1 mình thế này ngoài quán người ta không biết gì anh ạ.
Chúc anh vui hơn.