TRung thu NHẬU với vần U

 

         TRung thu  NHẬU với vần  U

 

             

 

                                

 

                              

 

         

        
 

 . . . . . . . . 

 

             

 

 

          [ TIếU GIAO CHỈ  .   SAIGON  . 2008 ]

        
 

 

 

 

Thanh Tịnh

Trung thu phải Tunịnh bà ch
Nếu không thua đ cái vụ ng
Lộn xộn nghe ca và phải thức suốt đêm đó!

HÀ MY

Cảm ơn anh Thật nhiều . Em cứ cười 1 mình thế này ngoài quán người ta không biết gì anh ạ.
Chúc anh vui hơn.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7986','aejte7kdsbie12jrj7julc7j45','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-21 13:45:45','/a92297/trung-thu-nhau-voi-van-u.html')