TRốNG TRƠN ( “ Mếu ” tặng hội diễn Stico – FPT )

 

TRốNG TRƠN

 

Hát theo bài Trống cơm . Viết lời mới : CHÈNG ĐÉC

Kính tặng các nhạc sĩ có ca khúc bị “xiên tạc “ // “ Mếu ” tặng hội diễn Stico – FPT ----------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyện rằng [có] mấy chú sinh viên…

Ca ca múa múa

quá ..tưng bừng huyên thuyên ..

quá ư là dzô dziên …[ điên điên ]

* * * * *

Đặt lời cho nhiều ca khúc …

Mà đầu chú thì lúc nhúc …

Quá xá trời .. dòi …dòi… đen !!

Tính [mấy] chú bon chen !. …

[mấy] chú rất thích nghe khen !....

Đây văn hóa của những người hơi khùng hơi điên !?

Đây văn hóa của những người hơi khùng hơi điên !?

* * * * *

Rồi thì áo quần không mặc ..

Mấy… chú …nhong… nhong .. ..

Khoe lông mấy chú khoe “ hàng ” .

.…lăn lóc sân làng !....

Tro nồi… chú đã bôi làng !....…..

đem làng rao rẻ như “ hàng ” !....

……………………………………………………………………./.

 

 

 

 

 

................woa ! 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Tịnh

Thanh Tịnh Ghé thăm

Đúng là lo cho việc Văn hóa QUẦN CHÚNG nên quên mất chuyện QUẦN MÌNH.Bước đột phá đáng KHÂM LIỆM
Chúc Tèo vui!