TRốNG TRƠN ( “ Mếu ” tặng hội diễn Stico – FPT )

 

TRốNG TRƠN

 

Hát theo bài Trống cơm . Viết lời mới : CHÈNG ĐÉC

Kính tặng các nhạc sĩ có ca khúc bị “xiên tạc “ // “ Mếu ” tặng hội diễn Stico – FPT ----------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyện rằng [có] mấy chú sinh viên…

Ca ca múa múa

quá ..tưng bừng huyên thuyên ..

quá ư là dzô dziên …[ điên điên ]

* * * * *

Đặt lời cho nhiều ca khúc …

Mà đầu chú thì lúc nhúc …

Quá xá trời .. dòi …dòi… đen !!

Tính [mấy] chú bon chen !. …

[mấy] chú rất thích nghe khen !....

Đây văn hóa của những người hơi khùng hơi điên !?

Đây văn hóa của những người hơi khùng hơi điên !?

* * * * *

Rồi thì áo quần không mặc ..

Mấy… chú …nhong… nhong .. ..

Khoe lông mấy chú khoe “ hàng ” .

.…lăn lóc sân làng !....

Tro nồi… chú đã bôi làng !....…..

đem làng rao rẻ như “ hàng ” !....

……………………………………………………………………./.

 

 

 

 

 

................woa ! 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Tịnh

Thanh Tịnh Ghé thăm

Đúng là lo cho việc Văn hóa QUẦN CHÚNG nên quên mất chuyện QUẦN MÌNH.Bước đột phá đáng KHÂM LIỆM
Chúc Tèo vui!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7986','k3k438np4pf5rupmvdvqehacv7','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-21 12:52:44','/a94777/trong-tron-meu-tang-hoi-dien-stico-fpt.html')