Họa Thơ : MĂNG-CHINA

 

 Họa Thơ : MĂNG-CHINA

 

...Người đi lạc thiếu lương thực vẫn có thể luộc giày để

ăn dĩ nhiên giày phải bằng da bò thiệt !.. Ngộ độc lúc đó

chỉ có thể là xi-ra đánh giày [ hehe ]...Nên gọi nghệ thuật

cứu bao tử này là tái chế biến lương thực ! ..

Vụ chế Đũa thành Măng mấy ngày nay xôn xao các

xóm bờ-lóc hy vọng chỉ là xạo như cái vụ cách đây

chưa lâu do một cha nhà báo Tàu [ ..lại là Tàu ] sáng tác

đó là vụ : Nhưn bánh bao = giấy carton !

 

 

......sau đây là những còm-men bằng " thơ " về MĂNG CHINA ....

NHÂN XEM QUA CÔNG NGHỆ GHÊ RỢN CHẾ ĐŨA THÀNH MĂNG !!

 

 

 

  Vái tay lạy món ăn Tầu

Ăn xong...tóc bỗng chuyển màu bạc phơ

Lòng rầu hết muốn làm thơ

Nhắc bà con chớ bao giờ mần vô !!!!

* PHÓ ONG

 

 

 

****

Măng gì ai nấy ngó qua

thất kinh hồn vía bỏ bàn chạy xa

MĂNG này CHI Nả CHI NA ..

ăn XONg chuyển xuống LÀm MA ..âm đàng !

* TIẾU GIAO CHỈ

******

Măng EM ai nấy cũng thèm

Măng TÀU ai nhập ai đem vô nhà

MĂNG này chính hãng CHI NA ..

Đớp vô một miếng thấy bà nội lun

* VIETHUVN

 

 


*****

ha hả hà ha

măng ta thì có

mà nó không ăn

lại thích lăng nhăng

măng tàu hàng nhập

khoái chảnh vậy nà

cho nó chết và

ham chi đồ nhập

ha hả hà ha

* GOCPHO

 ***** 

 

 

 

Ghé nhà thấy măng Chi Na

Xem xong bỗng nổi da gà mẹ ơi!

Măng ta ta hãy cứ xơi

Cớ chi mà phải dởm đời đồ tây

 

* HN

 

*****

 

Măng đũa nhập khẩu đường nào

Thị trường bỏ ngỏ không rào hay sao

Đớp vào chắc nát cái bao(bao tử)

Thôi tìm măng việt vái chào măng Chai(china)

 

* THANHTINH

 

 

***** 

..... Còn bạn ? ..Cho xin mấy vần thơ đi !! 

 

 

Thanh Tịnh

Thanh Tịnh Ghé thăm

Măng đũa nhập khẩu đường nào
Thị trường bỏ ngỏ không rào hay sao
Đớp vào chắc nát cái bao(bao tử)
Thôi tìm măng việt vái chào măng Chai(china)

HN

Ghé nhà thấy măng Chi Na
Xem xong bỗng nổi da gà mẹ ơi!
Măng ta ta hãy cứ xơi
Cớ chi mà phải dởm đời đồ tây

@ Kinh dị wa hum qua em cứ tưởng là họ chỉ ngâm măng đó để khỏi ninh nấu gì chớ h0nk có biết là làm bằng đũa ... hix. potay.com.china

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7986','kj2j3jnqin8sgq7rjabebfls45','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-21 13:04:28','/a96313/hoa-tho-mang-china.html')